AMBULANT BEGELEIDER

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

Ambulante begeleiding
Met veel plezier begeleid ik ruim tien jaar kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben en hierbij heb ik met name ervaring met het werken met kinderen met een verstandelijke handicap, ADHD, ASS en angst- en dwangstoornissen. 
Ook begeleid ik volwassenen en kinderen als stress release therapeute.

Bij de ambulante begeleiding vind ik het erg belangrijk om het kind centraal te stellen en hierbij gebruik ik de methode 'Contact gericht spelen en leren'.
Deze methode is met name geschikt voor kinderen met een autistische beperking.
Ik volg tijdens het spel ondersteunend en activerend het kind en stel het kind hierbij centraal. (ik kijk wat het kind leuk vindt en als het mogelijk is werken we aan de verbetering van de ontwikkeling) 

'Contact gericht spelen en leren'
Dit is een benadering voor kinderen die weinig houvast hebben, omdat ze moeilijkheden hebben met contact en/of ontwikkeling. De kern is om een basishouding te hebben met het kind. Door bewust te zijn van de basishouding kun je een keuze maken of je het gedrag van jezelf wilt veranderen, zodat er contact tussen jou en het kind ontwikkelt. 

Structuur bieden en planningen maken
Begeleiding kan ik ook bieden in de vorm van aanbrengen van structuur dmv planningen maken en bijv, helpen met leren lezen of huiswerk maken.

Stress release behandeling en massage kids
Naast ambulante begeleiding heb ik een eigen praktijk als stress release therapeut en geef ik diverse soorten massage voor kinderen en volwassenen.

Heb je interesse in mijn hulp als ambulant begeleidster, neem dan gerust contact met me op.